Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2019. április 30-án (kedd) 17,00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről.

Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Paksi Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről dr. Kuti István kapitányságvezető
2./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása Gáncs István polgármester
3./ Beszámolók a településen működő civil szervezetek 2018. évi munkájáról Civil Szervezetek Elnökei
4./ Beszámoló a Tengelici Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről Tolnai Lászlóné jegyző
5./ Házi segítségnyújtás térítési díjának megállapítása Gáncs István polgármester
6./ Az Önkormányzat tulajdonában lévő szántók haszonbérbe adásáról döntés Gáncs István polgármester
7./ Egyebek Gáncs István polgármester
8./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

 

Tengelic 2019. április 24.

Gáncs István sk.
polgármester