Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2018. május 28-án (kedd) 17,00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről.

Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása Gáncs István polgármester
2./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása Tolnai Lászlóné jegyző
3./ Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzésről Gáncs István polgármester
4./ Átfogó értékelés az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól Tolnai Lászlóné jegyző
5./ Döntés az „ Óvodaépület új bölcsődei szárnnyal történő bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről Gáncs István polgármester
6./ A 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása Gáncs István polgármester
7./ Beszámoló a Rollecate Kézilabda Egyesület és a Tenkop Zrt.Üzemi Horgászegyesület 2018. évi tevékenységéről Gáncs István polgármester
8./ Tolna Város településrendezési terv módosítása előzetes tájékoztatási szakasz véleményezése Gáncs István polgármester
9./ Egyebek Gáncs István polgármester
10./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

 

Tengelic 2019. május 21.

Gáncs István sk.
polgármester