Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2019. december 17-én (kedd) 17,00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről.

Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.11.) önkormányzati rendelet módosítása Gáncs István polgármester
2./ A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosítása Gáncs István polgármester
3./ A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása Gáncs István polgármester
4./ A köztisztviselők 2020. évi illetményalapjáról szóló rendelet-tervezet Gáncs István polgármester
5./ A 2020. évi belső ellenőrzési terv és stratégia elfogadása Tolnai Lászlóné jegyző
6./ Beszámoló a szociális szolgáltatásokról ( tanyagondnok, étkeztetés) Gáncs István polgármester
7./ Beszámoló a 2019. évi közfoglalkoztatásról Gáncs István polgármester
8./ Megbízási szerződés települési főépítész foglalkoztatására Gáncs István polgármester
9./ A képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadása Gáncs István polgármester
10./ Fadd és Környéke Gyepmesteri Társulás társulási megállapodásának módosítása Gáncs István polgármester
11./ Lakásbérleti szerződésekről döntés Gáncs István polgármester
12./ Egyebek Gáncs István polgármester
13./ Bejelentések, kérdések, interpellációk
14./ Zárt ülés: a 0287/2 hrsz-ú szántóval kapcsolatos elővásárlásra jogosult személyről döntés Gáncs István polgármester

 

Tengelic, 2019. december 12.

Gáncs István sk.
polgármester