Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2020. január 21-én (kedd) 17,00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről.

Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2019. évi II. félévi tevékenységéről Farkas Zsuzsanna elnök
2./ Beszámoló a mezőőr 2019. évi tevékenységéről Hollósi András mezőőr
3./ Beszámoló a Faluház és a Könyvtár 2019. évi munkájáról, valamint a 2020. évi munkaterv elfogadása Pámer Ildikó művelődésszervező
4./ A Paksi Rendőrkapitányság vezetői kinevezésének véleményezése Gáncs István polgármester
5./ Polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása Gáncs István polgármester
6./ Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő 0142/1 hrsz-ú legelő haszonbérletére jogosult személyéről Gáncs István polgármester
7./ Egyebek Gáncs István polgármester
8./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

 

Tengelic, 2020. január 14.

Gáncs István sk.
polgármester