Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2020. február 11-én (kedd) 17,00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről.

Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ A házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 6/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítása Gáncs István polgármester
2./Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének megállapítása Gáncs István polgármester
3./ Döntés a köztisztviselők cafetéria, valamint a közalkalmazottak és a munkaszerződéses dolgozók béren kívüli juttatásának 2020. évi összegéről Gáncs István polgármester
4./ Beszámoló az átmeneti gazdálkodásról Gáncs István polgármester
5./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása Gáncs István polgármester
6./ Megállapodás közmű ingyenes átadás-átvételéről Gáncs István polgármester
7./ Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő 0175/5 szántó és legelő elővásárlásra jogosultjáról Gáncs István polgármester
8./ Fácánkert Község településrendezési eszközeinek véleményezése Gáncs István polgármester
9./ Egyebek Gáncs István polgármester
10./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

 

Tengelic, 2020. február 4.

Gáncs István sk.
polgármester