Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2020. szeptember 29-én (kedd) 17,00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről.

Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Paksi Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről Végh Lajos kapitányságvezető
2./ Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Tolnai Lászlóné jegyző
3./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítása Gáncs István polgármester
4./ Tájékoztató az önkormányzat 2020. évi I. félévi gazdálkodásáról Gáncs István polgármester
5./ Beszámoló a Tengelici Mézeskalács Óvoda 2019/2020. nevelési év tevékenységéről Székely Aranka óvodavezető
6./ A Tengelici Mézeskalács Óvoda 2020/2021. nevelési év munkatervének véleményezése Székely Aranka óvodavezető
7./ Mézeskalács Óvoda közalkalmazotti létszámbővítéséről döntés Gáncs István polgármester
8./ Döntés fejlesztő pedagógus megbízásáról az óvodában Gáncs István polgármester
9./ Települési Értéktár Bizottság tagjának lemondása, új tag választása SZMSZ módosítása Gáncs István polgármester
10./ Polgármester beszámolója az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységéről Gáncs István polgármester
11./ Víziközmű rendszerek gördülő fejlesztési terveinek elfogadása Gáncs István polgármester
12./ Zombai Általános Iskola Tengelici Tagiskolája felvételi körzetének véleményezése Gáncs István polgármester
13./ Egyebek Gáncs István polgármester
14./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

 

Tengelic, 2020. szeptember 22.

Gáncs István sk.
polgármester