Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2021. augusztus 24. (kedd) 17.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről.

Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Polgármesteri Hivatal fenntartásában lévő konyha által biztosított étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 5/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása Gáncs István polgármester
2./ Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítása Gáncs István polgármester
3./ Döntés önkormányzati ingatlanok eladásáról Gáncs István polgármester
4./ Az önkormányzati honlap működtetésére vonatkozó vállalkozási szerződés megtárgyalása Gáncs István polgármester
5./ A 139/2021. (VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat módosítása Gáncs István polgármester
6./ Egyebek Gáncs István polgármester
7./ Bejelentések, kérdések, interpellációk
8./ Zárt ülés: „Tengelic Községért” Kitüntető cím adományozásáról döntés
Első lakáshoz jutók támogatási kérelmének elbírálása
Gáncs István polgármester

 

Tengelic, 2021. augusztus 17.

Gáncs István sk.
polgármester