Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2021. szeptember 21. (kedd) 17.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről.

Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Paksi Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről Végh Lajos kapitányságvezető
2./ Tájékoztató az önkormányzat 2021. évi I. félévi gazdálkodásáról, tájékoztató az adóhátralékok alakulásáról Gáncs István polgármester
3./ Beszámoló a Tengelici Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsőde 2020/2021. nevelési év tevékenységéről Székely Aranka óvodavezető
4./ A Tengelici Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsőde 2021/2022. nevelési év munkatervének véleményezése Székely Aranka óvodavezető
5./ Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának véleményezése Székely Aranka óvodavezető
6./ Döntés megbízási szerződés megkötéséről könyvtári feladatok ellátására Gáncs István polgármester
7./ Víziközmű rendszerek gördülő fejlesztési terveinek elfogadása Gáncs István polgármester
8./ Településképi bejelentési eljárással kapcsolatos kérelmek elbírálása Gáncs István polgármester
9./ Egészségügyi szolgálati jogviszony létesítése területi védőnő helyettesítésére Gáncs István polgármester
10./ Önkormányzati tulajdonban lévő gépjármű értékesítésével kapcsolatos döntés Gáncs István polgármester
11./ Egyebek Gáncs István polgármester
12./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

 

Tengelic, 2021. szeptember 15.

Gáncs István sk.
polgármester