Lakossági felhívás

A község tisztán tartása közös feladatunk, egyészségünk és környezetünk védelme érdekében  mindent meg kell tenni azért, hogy élhető lakókörnyezetet alakítsunk ki és tartsunk fenn.

A legfontosabb lakossági feladatok, melyeket az ingatlanok és az ingatlanok előtti közterületek esetében szükséges elvégezni:

  • Az ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek ingatlanukat megművelni, illetve rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttől, – különös tekintettel a parlagfűtől – megtisztítani.
  • Az ingatlan tulajdonosa, használója a tulajdonában lévő ingatlan körüli közterületen található járdaszakaszt, és ha a járda mellett zöldsáv is van az úttestig terjedő teljes területet köteles tisztán tartani. Köteles az ehhez a területhez tartozó gyepfelület, virágágyás, illetve fák gondozásáról, a kapu- és garázsbejáró sártalanításáról, tisztán tartásáról gondoskodni.
  • A tulajdonos, használó kötelessége a tulajdonában lévő ingatlan körüli közterületen található járdaszakasz melletti folyókák és csapadék-vízelvezető árkok tisztítása, gyomtalanítása (lehetőleg nem permezéssel), továbbá a járműbehajtó átereszeinek rendszeres karbantartása, tisztítása, gyommentesítése és a csapadékvíz zavartalan lefolyásának biztosítása.
  • A lakosság egészségének és a levegő tisztaságának védelme érdekében a zöldhulladék égetése csak szerdán és szombaton (kivéve ünnepnap) 13.00 – 20.00 óra között megengedett. Kérünk mindenkit, hogy a szabályok betartásával kizárólag ezekben az időpontokban gyújtson tüzet, figyelve embertársainkra és környezetünkre.
  • Gondoskodni szükséges a gyalogos forgalmat veszélyeztető műszaki állapotban lévő kerítések helyreállításáról is.

 

Az esztétikusabb és egészségesebb környezet kialakítása érdekében felhívjuk az ingatlantulajdonosokat, ingatlanhasználókat a fentiekben leírtak betartására, előre is megköszönve az együttműködésüket.

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2017-es évben nagyobb figyelmet fordítunk az ingatlanok környezetére.

Tengelic 2017. április 5.

Gáncs István sk.

polgármester