A 2024. január 1. napja után létesítendő új háztartási kút (háztartási vízigényt kielégítő, 50 méter talpmélységet meg nem haladó és az első vízadó réteget el nem érő kút) létesítését, üzemeltetését és megszüntetését előzetesen be kell jelenteni a települési jegyző részére, amennyiben a kút a vízkészletvédelmi országtérképen vízkészletvédelmi szempontból kockázatos területen létesül. Tengelic község közigazgatási területének egy részét kockázatos területnek minősítették, ezért a létesítés előtt meg kell győződni arról, hogy a létesítés helye kockázatos területnek minősül-e.

A vízkészletvédelmi szempontból kockázatos területekről készült térkép megtekinthető: https://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem/ internetes elérhetőségen. (kockázatos terület piros színnel jelenik meg.)

Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy fúrt kút létesítéséhez, engedélyeztetéséhez minden esetben szakember igénybevétele szükséges!

A mezőgazdasági öntözési célú kút (létesítését, üzemeltetését és megszüntetését) esetén:
a) ha a létesítés helye kockázatmentes területen található és az 50 méter talpmélységet nem haladja meg, előzetesen be kell jelenteni a Nemzeti Földügyi Központhoz,
b) ha a létesítés helye kockázatos területen található vagy a kút talpmélysége meghaladja az ötven métert vízjogi engedélyt kell kérni a Nemzeti Földügyi központtól.