Lakossági tájékoztató

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Kormánya a koronavírus helyzetre tekintettel a 478/2020.(XI.3.) Korm.rendelettel ismét kihirdette a veszélyhelyzetet.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A fenti jogszabályhelyek alapján bizottsági és képviselő-testületi ülések nem tarthatók.

A Polgármesteri Hivatal továbbra is működik, de kérjük a lakosságot, hogy csak indokolt esetben keressék fel személyesen a hivatalt. Javasoljuk az előzetes telefonos egyeztetést a (74/432-122-es vagy a 74/532-017-es telefonszámokon) és az elektronikus kapcsolattartást.

Tolnai Lászlóné sk.
jegyző