Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. október 24-én (kedden) 17.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal üléstermében (7054 Tengelic, Rákóczi u. 11.)

közmeghallgatást tart az alábbi napirendekkel:

 

1./ Tájékoztató a 2023. év pénzügyi helyzetéről  

2./ Összefoglaló a 2023. évi beruházásokról 

3./A jelenlegi önkormányzati választási ciklusban vállalt feladatok végrehajtása 

4./ Közérdekű kérdések, javaslatok

 

A lakosok, illetve a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdéseiket/javaslataikat előzetesen is feltehetik a téma rövid megjelölésével, a kérdező nevével és címével ellátva 2023. október 20-án 12 óráig elektronikus úton a
tengelicpolghiv@t-online.hu e-mail címre küldött e-mailben, papír alapon beadhatják ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalba, vagy bedobhatják a Polgármesteri Hivatal épületénél elhelyezett postaládába, illetve a közmeghallgatás helyszínén személyesen is elmondhatják.

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel várunk!

 

 Tengelic, 2023. október 10.                                                       

Gáncs István sk.

polgármester