Tengelic Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A.§. alapján pályázatot hirdet mezőőr munkakör betöltésére.

Ellátandó feladatok: termőföldek, a termőföldön lévő termékek, termények, felszerelések, eszközök, haszonállatok, mezőgazdasági építmények, földmérési jelek, műtárgyak védelme

Munkavégzés helye: Tengelic közigazgatási területe

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • középiskolai végzettség
 • fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre
 • „A” –„B”kategóriás jogosítvány

A pályázathoz csatolandó okiratok:

 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • érvényes mezőőri vizsga
 • saját autó használata

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 4.

A munkakör betölthető: 2016. április 1. napjától.

 Az illetmény és egyéb juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szabályai alapján történik.

A kinevezés határozatlan időre szóló 3 hónapos próbaidő kikötésével.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tolnai László Elemérné nyújt, a 74-432-122 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal – Tengelic címére történő megküldésével (7054 Tengelic, Rákóczi utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a   munkakör megnevezését: mezőőr.
 • Személyesen: Tolnai László Elemérné, Tolna megye, 7054 Tengelic, Rákóczi  utca 11.

A pályázatot a következő címre kell eljuttatni:

Tengelic Községi Önkormányzat Polgármestere

 1. Tengelic, Rákóczi u.11. (tel: 06/ 74-432-122, 06/74-432-100)

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülés.

A pályázati döntésről a pályázókat az elbírálást követően 4 munkanapon belül értesítjük.

 

Tengelic 2016. február 9.

Gáncs István
polgármester