Tájékoztató szünidei gyermekétkeztetésről

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21/C § (1) bekezdés a) pontja alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

 

A szünidei étkeztetést a 2022/2023-as tanévben az alábbiak szerint biztosítjuk:

Téli szünet: étkeztetés kezdőnapja 2022. december 22. utolsó napja 2023. január 6. Az étkezést ezen időszak alatt, csak munkanapokon biztosítjuk, összesen 11 napra.

Tavaszi szünet: étkeztetés kezdőnapja 2023. április 6. utolsó napja 2023. április 11. Az étkezést ezen időszak alatt, csak munkanapokon biztosítjuk, összesen 2 napra.

A készételt belterületen élők naponta 11:00 és 12:00 óra között vehetik át a Polgármesteri Hivatal Konyháján Tengelic, Petőfi u. 2. szám alatt. Amennyiben tiszta éthordóval pontos időben jelenik meg, csere éthordót leadni nem szükséges.

A készételt külterületen a tanyagondnok szállítja ki. Ehhez családonként 2 db névvel ellátott éthordóról az igénylőnek kell gondoskodnia, valamint az étkeztetés megkezdése előtt legalább 2 nappal mindenkinek el kell juttatnia azt a konyhára.

Az étkeztetés igénybevételéhez a jogosultaknak nyilatkozni kell a megfelelő formanyomtatványon, amit az Önkormányzat postai úton biztosít! A nyilatkozat kitöltéséhez segítséget kérhet a családsegítőtől (7054 Tengelic, Rákóczi u. 11.)

 

Ha a gyermek a szünidei gyermekétkeztetést nem veszi igénybe, a távolmaradását be kell jelenteni, legkésőbb aznap, több napnyi időtartamú távolmaradás esetén pedig annak első napját megelőző munkanapon 11 óráig. A bejelentésre az élelmezésvezetőnél 74/532-015 telefonszámon van lehetőség.

 

Tengelic, 2022. szeptember 15.

 

 

Tolnai Lászlóné sk.

jegyző