A 2015/2016. tanév első tanítási napja: szeptember 1. (kedd).
  • Tanévnyitó ünnepélyünket: szeptember 1-jén, 7:45 órakor tartjuk, melyre szeretettel várjuk a tisztelt szülőket is.
  • Az 1. osztályban rendkívüli szülői értekezletet tartunk augusztus 31-én/hétfőn 14 órakor, melyre valamennyi elsős tanulót szüleikkel együtt várunk.
  • Az iskolabusz menetrendjéről az érintett szülőket külön értesítjük.

TANKÖNYVÁTVÉTEL az iskola főépülete technika termében: augusztus 27. (csütörtök 08-18 h).

Az 1-3. évfolyam tanulói, illetve a rászorultsági alapon azt igénylők térítésmentesen kapják a tankönyvcsomagot.

FELHÍVOM FIGYELMÜKET, hogy a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény alapján ingyenes tankönyvjuttatásra jogosult az a tanuló, akire az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  • Három- vagy többgyermekes családban él,
  • Tartósan beteg,
  • Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül,
  • Sajátos nevelési igényű,
  • Nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult.

A tankönyvek átvételekor a szülő aláírásával igazolja a jogosultság változatlan fennállását, illetve jeleznie kell annak megszűntét! Új jogosultság esetén, csak az igazolás (pl.: családi pótlék kifizetését igazoló szelvény, bérjegyzék, határozat stb.) bemutatásával vehetők át ingyenesen a tankönyvek.

A fizetős tankönyvcsomagot, a kiosztáskor kapott számlát, az átadás-átvételi bizonylatot aláírva csak a szülő (gondviselő) veheti át! A befizetés határideje: szeptember 15. Befizetés módja: a mellékelt postai csekkel, banki átutalással vagy iskolakezdési utalvánnyal.

Itt kerülnek kiosztásra az ingyenes füzetcsomagok, valamint a napközis, menzai, tanulószobai ellátást igénylő, a szakköri és a hittan beiratkozási lapok is.

Az első tanítási napon már lesz napközi (étkeztetés), melyhez kérjük az igénylő lapokat szeptember 1-jén visszaküldeni!

Szijártó József
tagintézmény-vezető sk.

Tanévkezdési tájékoztató letölthető változata