Kedvezményezett neve: Tengelic Község Önkormányzata

Projekt címe: Tengelic-Jánosmajor ivóvízminőség-javító program

A támogatási összeg: 187 143 006 Ft

Az elszámolható költség: 215 223 339 Ft

A Projekt fizikai zárás dátuma: 2023.12.31

Támogatás mértéke: 86,96 %

A projekt tartalmának bemutatása: Az ivóvíz távvezeték Tengelic – Kishídja és Tengelic – Jánosmajor településrészek elosztóhálózata között épült meg. A vezeték hossza 2.995 fm, csőanyaga és átmérője D110 PE. A beruházással szembeni szakmai elvárás volt, hogy az érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor, nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott közműves ivóvíz minősége megfeleljen a 98/83/EK irányelvben és a 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben rögzített paramétereknek és határértékeknek.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.31

Projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.3-15-2017-00063

 

infoblokk_kedv_final_CMYK_ESBA