Tengelic Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Tengelici Könyvtárban
Könyvtáros

munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 30 óra

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idő

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7054. Tengelic, Petőfi u.2.

Tolna megye, 7054. Tengelic, Petőfi u.9.

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Könyvtárosi feladatok ellátása, Faluházban egyéb közművelődési feladatok segítése

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség;
  • Felsőfokú képesítés, könyvtáros végzettség
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Könyvtári szakmai tapasztalat;
  • Motiváltság, problémamegoldó készség, megbízhatóság, jó írásbeli és kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes szakmai önéletrajz,
  • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
  • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglaltakat a döntésben résztvevők megismerhetik és a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez hozzájárul.
  • Foglalkoztatás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Munkakör betölthetőségének időpontja: Munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 9.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tengelic Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7054 Tengelic, Rákóczi utca 11. ).

Személyesen: Gáncs István polgármester Tolna megye, 7054 Tengelic, Rákóczi  utca 11.

Elektronikus úton: tengelicpolghiv@t-online.hu.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot kiíró 3 hónapos próbaidőt határoz meg.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

–    www.tengelic.hu – 2022. augusztus 23.

–   Tengelici Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2022. augusztus 23.

 

Tengelic 2022. augusztus 16.

 

Gáncs István sk.

polgármester