SZám: I/2106-8/2019.

Pályázati FELHÍVÁS

Tengelic Község Önkormányzata a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a
Tengelici Polgármesteri Hivatal
adóigazgatási ügyintézői munkakörének betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, próbaidő: 3 hónap

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Ellátandó feladatok: Ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó adóügyi feladatokat. A helyi adókkal kapcsolatos adóigazgatási és hatósági feladatok teljes körű ügyintézése, adóellenőrzések lefolytatása, nyilvántartások vezetése, adóigazolások és adó-és értékbizonyítvány kiállítása – ASP programban, földkifüggesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
Munkavégzés helye: Tolna megye, 7054. Tengelic Rákóczi u.11.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • középfokú képesítés, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontja szerinti szakképesítés
 • számítógépes gyakorlott ismeretek (word, excel, internet)
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázathoz csatolandó okiratok:

 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás a megkéréséről
 • előzetes nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • önéletrajz a 45/2012(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatás területén 1 év alatti szakmai tapasztalat
  közigazgatási alapvizsga
 • mérlegképes könyvelői szakképesítés

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • magabiztosság
 • terhelhetőség
 • megbízhatóság
 • ügyfélbarát kommunikációs készség

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 8.

A munkakör betölthető: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Az illetmény és egyéb juttatások: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Tengelici Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tolnai László Elemérné nyújt, a 74.432.122 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tengelici Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7054 Tengelic, Rákóczi utca 11. ).
 • Személyesen: Tolnai László Elemérné jegyző Tolna megye, 7054 Tengelic, Rákóczi utca 11.
 • Elektronikus úton: tengelicpolghiv@t-online.hu.

A borítékra kérjük ráírni „adóigazgatási ügyintéző”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a tengelic.hu honlapon szerezhet.

A pályázat elbírálásának határideje, módja: a benyújtási határidőt követő 5 napon belül.
Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt.
A pályázati döntésről a pályázókat az elbírálást követően 8 napon belül értesítjük.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
–   tengelic.hu – 2019. október 15.
– Tengelici Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2019. október 15.

Tengelic 2019. október 6.

Tolnai Lászlóné
jegyző