Pályázati FELHÍVÁS

Tengelic Község Önkormányzata a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a
Tengelici Polgármesteri Hivatal
általános igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, próbaidő: 3 hónap

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Ellátandó feladatok: Népességnyilvántartási feladatok, kereskedelmi és ipari igazgatási feladatok, hirdetmények kifüggesztése, termőföld eladása, bérlete esetén a jogszabályban előírt feladatok elvégzése, temetőkönyv vezetése, állattartással, növényvédelemmel kapcsolatos feladatok, közterület használatával kapcsolatos eljárások lefolytatása.

Munkavégzés helye: Tolna megye, 7054. Tengelic Rákóczi u.11.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • középfokú képesítés, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 14. pontja szerinti szakképesítés
 • számítógépes gyakorlott ismeretek (word, excel, internet)
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A pályázathoz csatolandó okiratok:

 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás a megkéréséről
 • előzetes nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • önéletrajz a 45/2012(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban szerzett tapasztalat
 • felsőfokú végzettség, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 14. pontja szerinti szakképesítés
 • közigazgatási alapvizsga

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • önálló munkavégzés
 • terhelhetőség
 • megbízhatóság
 • ügyfélbarát kommunikációs készség

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 15.

A munkakör betölthető: 2020. május 5. napjától.

Az illetmény és egyéb juttatások: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Tengelici Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tolnai László Elemérné nyújt, a 74-432-122-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tengelici Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7054 Tengelic, Rákóczi utca 11. ).
 • Személyesen: Tolnai László Elemérné jegyző Tolna megye, 7054 Tengelic, Rákóczi utca 11.
 • Elektronikus úton: tengelicpolghiv@t-online.hu.

A borítékra kérjük ráírni „általános igazgatási ügyintéző”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tengelic.hu honlapon szerezhet.

A pályázat elbírálásának határideje, módja: a benyújtási határidőt követő 10 napon belül.
Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt.
A pályázati döntésről a pályázókat az elbírálást követően 5 napon belül értesítjük.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.tengelic.hu – 2020. március 2.
 • Tengelici Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2020. március 2.

Tengelic 2020. február 24.

Tolnai Lászlóné sk.
jegyző