Felhívás „Tengelic Községért” kitüntető cím 2016. évi adományozására

Felhívás javaslattételre Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete javaslattételi felhívást tesz közzé „Tengelic Községért” kitüntető cím 2016. évi adományozására. A cím adományozására javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjai, a községben működő társadalmi szervezetek, egyesületek, közösségek, gazdasági szervezetek, bármely tengelici lakos. „Tengelic Községért” kitüntető cím adományozható azon személyeknek, szervezeteknek, akik a község fejlesztésében az egészségügyi, kulturális, művészeti, oktatási, sport…

Képviselő-testületi ülés meghívó 2015. november 17.

Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2015. november 17-én (kedd) 17,00 órára összehívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem Napirend előtt: 1./ Beszámoló a Paksi Járási Hivatalról. Előterjesztő: Szántóné Dr. Novák Eszter 2./Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről. Előterjesztő: Gáncs István polgármester Napirendi javaslat: 1./ A szociális célú…