TÁJÉKOZTATÓ

GÉPJÁRMŰADÓ AZ ÁLLAMI ADÓ- ÉS VÁMHATÓSÁG HATÁSKÖRÉBE KERÜL 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény alapján a belföldi gépjárművekkel kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 1-jétől már az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.

A befolyó teljes gépjárműadó bevétel a központi költségvetést illeti meg. A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni (Gépjárműadó beszedési számlaszám: 70600085-11105381).

Az önkormányzati adóhatóság is adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára a 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.

Az adóelőírásokat tartalmazó határozatokat 2021. évtől az állami adóhatóság küldi meg az érintetteknek. A változásokkal kapcsolatos információk, majd az állami adó- és vámhatóság hivatalos honlapján lesznek megtekinthetők.

VÁLTOZIK A HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁNAK SZABÁLYA 2021. JANUÁR 01-JÉTŐL

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően (2021.01.01-jétől) az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti.

Így a nyomtatványok majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján  https://www.nav.gov.hu/  lesznek ÁNYK formátumban fellelhetők.

Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerülnek.

Kizárólag – egyéni vállalkozónak nem minősülő – magánszemély (vállalkozó) nyújthatja be bevallását papíralapú iparűzési adóbevallási nyomtatványon. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatóságnál nyújthatja be.

Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni (Helyi iparűzési adó beszedési számlaszám: 70600085-11105271).