A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.

Ahhoz tehát, hogy a vállalkozó a 2021. évben csak az adóelőleg 50%-ának megfizetését lehetővé tevő „adókönnyítésre” jogosult legyen az is szükséges, hogy az annak feltételéül szolgáló, február 25-ig benyújtandó nyilatkozatot elektronikusan nyújtsa be a NAV számára. Az az adóalany (ideértve az őstermelőket is), aki ezt az adókönnyítést igénybe kívánja venni, de nem rendelkezik elektronikus kapcsolattartási elérhetőséggel ezen időpontig ezt ki kell, hogy alakítsa.

A nyilatkozatot kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

A nyilatkozat alapján Tengelic Község önkormányzati adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

A 2021. évben végződő adóévben azon, a Htv. szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 204. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, mivel Tengelicen a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték egyébként 2 százalék.

Részletekről majd a NAV honlapján www.nav.gov.hu tájékozódhatnak a vállalkozók.