ovodai-beiratas

ÓVODÁS LESZEK!

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATÁSRÓL

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Tengelici Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsőde óvodai egységébe a 2023/2024. nevelési évre a következő időpontokban lehet beiratkozni:

2023. április 25. (kedd) 8 órától 16 óráig

2023. április 26. (szerda) 8 órától 16 óráig

Ezeken a napokon be kell íratni azokat a gyerekeket, akik 2023. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket, ők a nevelési év kezdő napjától (2023. szeptember 1.) napi 4 órát kötelesek az óvodában tölteni.

Beírathatók azok a gyermekek is, akik 2024. augusztus 31-ig lesznek 3 évesek. Őket előjegyzésbe vesszük. A nemzeti köznevelésről szóló törvény 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

  • mindkét szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája
  • a leendő kis óvodás anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája, egészségügyi könyve

Az „Óvodai felvétel iránti kérelem” nevű nyomtatványt kitöltve kérjük hozzák magukkal a beiratkozásra! A nyomtatvány letölthető a http://tengelic.hu/ovoda/ oldalról, illetve papír alapon kérhető az óvodában.

Szeretettel várunk minden kisgyermeket!

Székely Aranka

óvodavezető