Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2016. május 24-én (kedd) 17,00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről. Előterjesztő: Gáncs István polgármester

 

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Beszámoló a Paksi Rendőrkapitányság 2015. évben végzett munkájáról Dr. Kuti István kapitányságvezető
2./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015(II.12) önkormányzati rendelet módosítása Gáncs István polgármester
3./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása Gáncs István polgármester
4./  Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása Gáncs István polgármester
5./ Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzésről Gáncs István polgármester
6./ Átfogó értékelés az önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól Tolnai Lászlóné jegyző
7./ A településrendezési terv módosításáról szóló 31/2016 (II.22.) számú Kt. határozat módosítása Gáncs István polgármester
8./  Medina község településfejlesztési koncepciójának véleményezése Gáncs István polgármester
9./ Egyebek Gáncs István polgármester
10./ Bejelentések, kérdések, interpellációk
11./ Zárt ülés: Első lakáshoz jutók támogatási kérelem Gáncs István polgármester

 

Tengelic, 2016. május 17.

Gáncs István sk.

polgármester