Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2016. június 21-én (kedd)  17,00  órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett  intézkedésekről. Előterjesztő: Gáncs István polgármester

 

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Beszámoló a Paksi Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről szóló Dr. Kuti István kapitányságvezető
2./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2015(II.10.) önkormányzati rendelet módosítása Gáncs István polgármester
3./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről Tolnai Lászlóné jegyző
4./  Beszámoló a Szociális Bizottság tevékenységéről Gáncs Tamás biz.elnöke
5./A 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása Gáncs István polgármester
6./ Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötött hulladékgazdálkodási szerződés módosítása Gáncs István polgármester
7./  Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. 2015. évi üzleti jelentése, mérlegbeszámoló Gáncs István polgármester
8./ Nagydorog nagyközség településrendezési terve módosításának véleményezése Gáncs István polgármester
9./ Szedres község településfejlesztési koncepciójának előzetes véleményezése Gáncs István polgármester
10./ Egyebek  Gáncs István polgármester
11./ Bejelentések, kérdések, interpellációk
12. Zárt ülés: első lakáshoz jutók kérelmének elbírálása

 

Tengelic, 2016. június 14.

Gáncs István sk.

polgármester