Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2016. augusztus 9-én (kedd) 17,00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről. Előterjesztő: Gáncs István polgármester

 

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ A köztisztaság védelméről és a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalása Tolnai Lászlóné jegyző
2./ Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása Tolnai Lászlóné jegyző
3./ A Tengelici Mézeskalács Óvoda 2016/2017. nevelési év heti nyitvatartási rendjének meghatározása Gáncs István polgármester
4./  Beszámoló a Pénzügyi Bizottság tevékenységéről Szijártó József biz.elnöke
5./ A településrendezési terv módosításával kapcsolatos beérkezett vélemények ismertetése Gáncs István polgármester
6./ A tengelici víziközmű rendszerek 2017-2031-ig tartó időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek megtárgyalása Gáncs István polgármester
7./ Medina község településrendezési eszközök készítése előzetes véleményezése Gáncs István polgármester
8./ Szekszárd és környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2015. évi elszámolása Gáncs István polgármester
9./ Az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötött hulladékgazdálkodási szerződés módosítása Gáncs István polgármester
10./ Közalkalmazott kinevezése – óvodapedagógus Gáncs István polgármester
11./ Egyebek Gáncs István polgármester
12./ Bejelentések, kérdések, interpellációk
13/. Zárt ülés:  Közalkalmazott kinevezésének  meghosszabbítása Gáncs István polgármester

 

Tengelic, 2016. augusztus 2.

Gáncs István sk.

polgármester