Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2016. október 18-án (kedd) 17,00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről. Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Településrendezési terv módosításának elfogadása Tolnai Lászlóné jegyző
2./ Háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása Gáncs István polgármester
3./ Fadd Nagyközség településrendezési terve felülvizsgálata Gáncs István polgármester
4./ Az általános iskola felvételi körzetének véleményezése Gáncs István polgármester
5./ Önkormányzati szolgálati lakás bérletére vonatkozó kérelem elbírálása Gáncs István polgármester
6./ Tulajdonosi hozzájárulás villamos energia ellátási munkák elvégzéséhez szükséges közterület igénybevételéhez Gáncs István polgármester
7./ Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás közterület igénybevételéhez földgázleosztó vezeték építéséhez Gáncs István polgármester
8./ Egyebek Gáncs István polgármester
9./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

Tengelic, 2016. október 12.

Gáncs István sk.

polgármester