Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2016. november 22-én (kedd) 17,00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről.

Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Tájékoztató közvilágítás korszerűsítésére és üzemeltetésére Gáncs István polgármester
2./ A szociális célú tűzifa juttatásról szóló önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalása Tolnai Lászlóné jegyző
3./ Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról Gáncs István polgármester
4./ Az önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2016(IX.15.) önkormányzati rendelet módosítása Tolnai Lászlóné jegyző
5./ Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb bérleti díjak felülvizsgálata Gáncs István polgármester
6./ Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló 12/2008(VI.25.) önkormányzati rendelet módosítása Gáncs István polgármester
7./ Javaslat pályázat benyújtására az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás finanszírozásához Tolnai Lászlóné jegyző
8./ Helyi adórendeletek felülvizsgálata Gáncs István polgármester
9./ Tájékoztató a Tengelici Sportegyesület 2014-2016. évi működéséről Kászpári György SE Elnöke
10./ A TEIT Társulási Megállapodásának módosítása Gáncs István polgármester
11./ A szociális alapszolgáltatási társulás Társulási Megállapodásának módosítása Gáncs István polgármester
12./ Egyebek Gáncs István polgármester
13./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

 

Tengelic, 2016. november 15.

Gáncs István sk.

polgármester