Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2016. december 13-án (kedd)  17,00  órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről.

Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016 (II.10) önkormányzati rendelet módosítása Gáncs István polgármester
2./ A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása Gáncs István polgármester
3./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása Tolnai Lászlóné jegyző
4./ A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása Gáncs István polgármester
5./ A Tengelici Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása Gáncs István polgármester
6./ Beszámoló a Faluház és a könyvtár 2016. évi munkájáról Pámer Ildikó művelődésszervező
7./ A képviselő-testület 2017. évi munkatervének meghatározása Gáncs István polgármester
8./ Beszámoló a szociális szolgáltatásokról ( tanyagondnok, étkeztetés) Gáncs István polgármester
9./ Beszámoló a 2016. évi közfoglalkoztatásról Gáncs István polgármester
10./ Tengelic Községért Közalapítvány beszámolója működéséről Kuratórium elnöke
11./ Önkormányzati vagyon használatáról szóló beszámolók megtárgyalása Gáncs István polgármester
12./ Térségi megbízott választása a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Konzorciumi Tagi Tanácsába Gáncs István polgármester
13./ Tájékoztató a polgármester szabadságáról Gáncs István polgármester
14./ Egyebek  Gáncs István polgármester
15./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

 

Tengelic, 2016. december 5.

Gáncs István sk.

polgármester