Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2017. január 24 -én (kedd) 17,00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett  intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről.

Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Gáncs István polgármester
2./ A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Tolnai Lászlóné jegyző
3./ Az önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2016(IX.15.) önkormányzati rendelet módosítása Tolnai Lászlóné jegyző
4./ Beszámoló a mezőőr 2016. évi tevékenységéről Hollósi András mezőőr
5./ Közalkalmazott -dajka- kinevezése Gáncs István polgármester
6./ Egyebek Gáncs István polgármester
7./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

 

Tengelic, 2017. január 17.

Gáncs István sk.

polgármester