Ezúton értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 34. §-a alapján

április 15-éig jelezhetik a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényüket.

Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható 3. életévének betöltéséig, illetve ezen túl az óvodaérettség eléréséig.

A bölcsődei ellátást elsősorban azon gyermekek számára, kell megszervezni, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

A bölcsődei ellátás iránti igényt a Tengelici Polgármesteri Hivatal Igazgatási ügyintézőjénél lehet bejelenteni, az erre rendszeresített formanyomtatványon, ügyfélfogadási időben.

 

Tengelic, 2017. január 30.

 

Tolnai Lászlóné

Jegyző sk.