Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2017. február 14 -én (kedd)  17.00  órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről.

Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének megállapítása Gáncs István polgármester
2./ Döntés a köztisztviselők cafetéria, valamint a közalkalmazottak és a munkaszerződéses dolgozók béren kívüli juttatásának 2017. évi összegéről Gáncs István polgármester
3./ Beszámoló az átmeneti gazdálkodásról Gáncs István polgármester
4./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása Gáncs István polgármester
5./ A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tolnai Lászlóné jegyző
6./ A Mézeskalács Óvoda nyári zárva tartási rendjének meghatározása Gáncs István polgármester
7./ KNPA támogatási igény benyújtása 2017-es évre Gáncs István polgármester
8./ Az ukrajnai Szőlősgyula településsel kötendő testvértelepülési megállapodás megtárgyalása Gáncs István polgármester
9./ Polgármester szabadságolási tervének jóváhagyása Gáncs István polgármester
10./ Egyebek Gáncs István polgármester
11./ Bejelentések, kérdések, interpellációk
12./ Zárt ülés: „Tengelic Községért” kitüntető cím adományozása Gáncs István polgármester

 

Tengelic, 2017. február 7.

Gáncs István sk.

polgármester