Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2017. november 28-án (kedd) 17.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről.

Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ A szociális célú tűzifa juttatásról szóló önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalása Tolnai Lászlóné jegyző
2./ A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet-tervezet valamint a Településképi Arculati Kézikönyv megtárgyalása Tolnai Lászlóné jegyző
3./ Tengelic Község Településfejlesztési Koncepciójának megtárgyalása Gáncs István polgármester
4./ Helyi adórendeletek felülvizsgálata, illetve tájékoztató az önkormányzati hátralékok alakulásáról Gáncs István polgármester
5./ Beszámoló a szociális szolgáltatásokról ( tanyagondnok, étkeztetés) Gáncs István polgármester
6./ Beszámoló a 2017. évi közfoglalkoztatásról Gáncs István polgármester
7./ Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Gáncs István polgármester
8./ Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok hasznosításáról döntés Gáncs István polgármester
9./ Egyebek Gáncs István polgármester
10./ Bejelentések, kérdések, interpellációk
11./ Zárt ülés: Első lakáshoz jutók támogatására vonatkozó kérelem elbírálása

Közalkalmazott felmentése

 Gáncs István polgármester

Tengelic 2017. november 21.

Gáncs István sk.

polgármester