Tengelic Község Önkormányzata

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. alapján

pályázatot hirdet

Tengelic Község Önkormányzata

védőnő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, próbaidő 3 hónap

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7054. Tengelic Rákóczi u.8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tengelic községben a területi védőnői és iskola-egészségügyi feladatok ellátása a 49/2004 (V. 21.) EszCsM rendelet szerinti feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, védőnő,
 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
 • Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret
 • B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz,
 • Szakképzettséget igazoló diploma másolata,
 • Érvényes kamarai és működési nyilvántartás igazolása,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Hozzájáruló nyilatkozat az elbírálásban résztvevők számára a pályázati anyag és személyes adatai megismeréséhez, illetve hozzájárulás a pályázat nyílt ülésen történő elbírálásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 1. február 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gáncs István polgármester nyújt, a 06/74 432-122 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tengelic Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7054. Tengelic Rákóczi u 11 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a  munkakör megnevezését: védőnő.
 • Személyesen: Gáncs István polgármester 7054. Tengelic Rákóczi u.11
 • Elektronikus úton: tengelicpolghiv@t-online.hu.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A pályázat kiírásának megfelelő pályázót a polgármester hallgatja meg.
 • A pályázatokat Tengelic Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január havi képviselő-testületi ülés

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Pályakezdőket is szívesen fogadunk.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tengelic.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

–    www.tengelic.hu – 2017. december 1.

–   Tengelici Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2017.  december 1.

 

Tengelic 2017. november 24.

Gáncs István

polgármester