Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2019. február 8-án (péntek) 15,00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről.

Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének megállapítása Gáncs István polgármester
2./ Döntés a köztisztviselők cafetéria, valamint a közalkalmazottak és a munkaszerződéses dolgozók béren kívüli juttatásának 2019. évi összegéről Gáncs István polgármester
3./ Beszámoló az átmeneti gazdálkodásról Gáncs István polgármester
4./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása Gáncs István polgármester
5./ Paks Város Településrendezési Terveinek közbenső véleményezése Gáncs István polgármester
6./ Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő szántó hasznosításáról Gáncs István polgármester
7./ Egyebek Gáncs István polgármester
8./ Bejelentések, kérdések, interpellációk
9./ Zárt ülés: „Tengelic Községért” Kitüntető cím adományozása Gáncs István polgármester

 

Tengelic, 2019. február 1.

Gáncs István sk.
polgármester