Hirdetmény

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 0287/2 hrsz-ú 23066 m2 szántó megnevezésű ingatlant haszonbérbe adásra kijelölte
2019. május 1. napjától 5 évre.

Az ingatlan bérletére vonatkozó kérelmeket 2019. március 15-ig lehet benyújtani Tengelic Község Polgármesterének címezve a Tengelici Polgármesteri Hivatalba ügyfélfogadási időben (7054. Tengelic Rákóczi u.11.).
A beérkezett kérelmekről a Képviselő-testület a 2019. márciusi testületi ülésen dönt.

Tengelic 2019. február 11.

Gáncs István sk.
polgármester