Hirdetmény a 0287/2 hrsz-ú szántó megnevezésű ingatlan bérbeadására

Hirdetmény Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 0287/2 hrsz-ú 23066 m2 szántó megnevezésű ingatlant haszonbérbe adásra kijelölte 2019. május 1. napjától 5 évre. Az ingatlan bérletére vonatkozó kérelmeket 2019. március 15-ig lehet benyújtani Tengelic Község Polgármesterének címezve a Tengelici Polgármesteri Hivatalba ügyfélfogadási időben (7054. Tengelic Rákóczi u.11.). A beérkezett kérelmekről a Képviselő-testület a…