Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2019. november 19-én (kedd) 17,00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről.

Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.11.) önkormányzati rendelet módosítása Gáncs István polgármester
2./ Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról Gáncs István polgármester
3./ Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2016.(IX.15.) önkormányzati rendelet módosítása Tolnai Lászlóné jegyző
4./ Az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló 12/2008.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosítása Gáncs István polgármester
5./ Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjainak felülvizsgálata. Gáncs István polgármester
6./ Az Önkormányzat tulajdonában lévő szántó és beépítetlen területek bérbe adásáról döntés Gáncs István polgármester
7./ Az önkormányzat tulajdonában lévő szántó értékesítésével kapcsolatos döntés Gáncs István polgármester
8./ Döntés az óvoda fűtéskorszerűsítés, padlástér szigetelés munkái beszerzési eljárás lezárásáról Gáncs István polgármester
9./ Egyebek Gáncs István polgármester
10./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

 

Tengelic 2019. november 12.

Gáncs István sk.
polgármester