Pályázati FELHÍVÁS

Tengelic Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A.§. alapján pályázatot hirdet karbantartó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű jogviszony, próbaidő: 3 hónap

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő ( heti 40 óra )

Ellátandó feladatok:

 • az önkormányzat intézményeiben karbantartási, javítási, hibaelhárítási munkálatok,
 • az önkormányzati intézmények területén és közterületen fűnyírás, kaszálás,
 • egyéb önkormányzati feladatok ellátása.

Munkavégzés helye: Tolna megye, 7054. Tengelic, Rákóczi u.11.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • középiskolai végzettség

A pályázathoz csatolandó okiratok:

 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • lakatos végzettség
 • C kategóriás vezetői engedély

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 10

A munkakör betölthető: 2020. január 3. napjától.

Az illetmény és egyéb juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szabályai alapján történik.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tolnai László Elemérné nyújt, a 74-432-122 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal – Tengelic címére történő megküldésével (7054 Tengelic, Rákóczi utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: karbantartó
 • Személyesen: Tolnai László Elemérné, Tolna megye, 7054 Tengelic, Rákóczi utca 11.

A pályázatot a következő címre kell eljuttatni:
Tengelic Községi Önkormányzat Polgármestere
7054. Tengelic, Rákóczi u.11. (tel: 06/ 74-432-122, 06/74-432-100)

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülés.
A pályázati döntésről a pályázókat az elbírálást követően 4 munkanapon belül értesítjük.

Tengelic 2019. november 11.

Gáncs István
polgármester