Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. október 25-én (kedden) 17.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal üléstermében (7054. Tengelic, Rákóczi u.11.)

közmeghallgatást tart az alábbi napirendekkel: 

1./ Tájékoztató a 2019-2022. időszak pénzügyi helyzetéről

2./ Összefoglaló a 2022. évi beruházásokról

3./ Az energiaválság csökkentésére vonatkozó 2021-2022. évi intézkedési tervek ismertetése

4./ Közmeghallgatás

A választópolgárok, illetve a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdéseiket/javaslataikat előzetesen is feltehetik a téma rövid megjelölésével, a kérdező nevével és címével ellátva 2022. október 21-én 12 óráig elektronikus úton a tengelicpolghiv@t-online.hu e-mail címre küldött emailben, papír alapon beadhatják ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalba, vagy bedobhatják  a Polgármesteri Hivatal épületénél elhelyezett postaládába, illetve a közmeghallgatás helyszínén személyesen is elmondhatják.

A közmeghallgatásra minden érdeklődő állampolgárt tisztelettel várunk!

Tengelic, 2022. október 10.

Gáncs István sk.
polgármester