Szám: I/2151/2022.

Tengelici Polgármesteri Hivatal
Űa közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése  alapján pályázatot hirdet
gazdálkodási ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, próbaidő 3 hónap 

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:
Tolna megye, 7054. Tengelic Rákóczi u.11. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Pénzügyi és számviteli feladatkör (1.melléklet 19. pont) 

Ellátandó feladatok:
Pályázatokkal kapcsolatos feladatok, leltározási, selejtezési munka megszervezése, lebonyolítása, vagyonbiztosítási ügyek intézése, számlázási feladatok, bérleti szerződések figyelemmel kísérése, hátralékok behajtása, üzemanyag elszámolás,  nyilvántartások vezetése. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Pénzügyi igazgatás, gazdálkodási feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.), valamint a Tengelici Polgármesteri Hivatalnál hatályban lévő közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret ( word, excel, internet)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

 Elvárt kompetenciák

megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, és önálló munkavégzési képesség,  precizitás, szabálykövetés, kommunikációs készség, együttműködési képesség.

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • mérlegképes könyvelő (államháztartási szak),
 • pénzügyi-számviteli területen önkormányzatnál szerzett tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • felhasználói szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló okiratok másolatai,
 • a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet szerinti fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megigénylését igazoló szelvény,
 • a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 • előzetes nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tolnai László Elemérné nyújt, a 06-74 -432-122-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Tengelici Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( 7054. Tengelic Rákóczi u.11 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „gazdálkodási ügyintéző”, vagy személyesen ugyanott.
Elektronikus úton Tolnai László Elemérné részére a tengelicpolghiv@t-online.hu e-mailen keresztül.

 A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázók írásos értesítést kapnak a bírálat eredményéről

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tengelic.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. október 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Tengelici Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, 2022. október 17.
www.tengelic.hu, 2022. október 17.

 

Tengelic 2022. október 12.

 

Tolnai Lászlóné
jegyző