Téli rezsicsökkentés

Egyszeri természetbeni támogatás a fűtési költségek viselésével összefüggésben

A Kormány egyetért azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

Felkéri az érintett helyi önkormányzatokat, hogy tegyék lehetővé, összesítsék és haladéktalanul továbbítsák a Belügyminisztériumnak az igénybejelentést a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gáz- vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartások részére, a következő elvek szerint:

a) háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő,

b) a felmérés keretében az igénybejelentés végső határideje 2018. október 15-e,

c) az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült,

d) a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket;

A Belügyminisztérium az érintett önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés eredményéről 2018. október 31-ig tájékoztatja a Kormányt, a szükséges források önkormányzatonkénti összegéről ezzel egyidejűleg születik kormánydöntés.

Ezt követően:
Az önkormányzat által kiválasztott vállalkozásoknál lehet az igényelt fűtőanyagot a meghatározott határidőn belül átvenni az önkormányzat által kiadott hivatalos igazolás ellenében.

Az igénybejelentés benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton benyújtott formanyomtatványon,
Az igénybejelentés benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Tengelic
Ügyintéző: Szécsényiné Dóka Emőke Tel.: 06-74/432-122
Ügyfélfogadás: A hivatal általános ügyfélfogadási rendje szerint

Letölthető dokumentumok:

Adatkezelési tájékoztató
Igénybejelentő nyilatkozat