Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2015. december 15 -én (kedd)  17,00  órára összehívom.

Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal  – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett  intézkedésekről. Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
 1./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015(II.10) önkormányzati rendelet módosítása  Gáncs István
polgármester
 2./ Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról  Gáncs István
polgármester
3./ A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása  Gáncs István
polgármester
 4./ Beszámoló a helyi adóztatásról Tolnai Lászlóné
jegyző
 5./ Temetői szolgáltatási díjak  felülvizsgálata  Gáncs István
polgármester
 6./ Tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának megtárgyalása  Gáncs István
polgármester
 7./ Az étkeztetés szakmai programjának megtárgyalása  Gáncs István
polgármester
 8./ A 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása  Gáncs István
polgármester
 9./ Beszámoló a Faluház és a könyvtár 2015. évi munkájáról Pámer Ildikó

művelődésszervező

 10./ A képviselő-testület 2016. évi munkatervének meghatározása  Gáncs István
polgármester
 11./ Tengelic Községért Közalapítvány beszámolója működéséről  Kuratórium elnöke
 12./ Tájékoztató a polgármester szabadságáról  Gáncs István
polgármester
 13./ Egyebek  Gáncs István
polgármester
 14./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

 

Tengelic, 2015. december 9.

Gáncs István sk.
polgármester