Tengelic Községi Önkormányzat hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletei

9/2004.(V.29.) a közterületek használatáról
24/2007.(XII.19.) helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról
14/2012.(IX.13.) a “Tengelic Községért” kitüntető cím alapításáról és adományozásáról
16/2012.(X.18.) a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának rendjéről
19/2012.(XI.14.) Tengelic Község természeti értékeink helyi védelméről
21/2012.(XII.15.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
8/2013.(IV.25.) a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól
17/2013.(XII.18.) az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása szabályairól
9/2014.(VI.26.) a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
12/2014.(X.27.) az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
6/2015.(II.25.) a házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól
10/2015.(V.28.) a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
5/2016.(IV.27.) az első lakáshoz jutók támogatásáról
8/2016.(V.30.) az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
11/2016.(VIII.10.) a köztisztaság védelméről és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról
12/2016.(VIII.10.) a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartási rendjének szabályozásáról
14/2016.(IX.15.) az önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
6/2017. (III.24.) a polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról
7/2017. (III.24.) a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképi feladatokkal összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
16/2017.(XI.30.) a településkép védelméről
1/2018.(II.15) az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
6/2018.(V.30.) az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
7/2018.(V.31.) a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
9/2018.(VIII.10.) a talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályok megállapításáról
12/2018.(X.31.) Tengelic község helyi építési szabályzatáról
3/2019.(II.11.) az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
5/2019.(III.29.) a Polgármesteri Hivatal fenntartásában lévő konyha által biztosított étkeztetés térítési díjának megállapításáról
7/2019.(V.29.) az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
8/2019.(V.29.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
17/2019.(XI.28.) a helyi adókról
2/2020.(II.13.) az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
7/2020.(VII.2.) az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
22/2020.(XI.18.) a közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól
3/2021.(II.18.) az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
6/2021.(V.28.) az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
11/2021.(VII.2.) a gyermekvédelmi ellátásokról
1/2022.(I.21.) a homlokzatfelújítási támogatásról
3/2022.(II.11.) az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
6/2022.(IV.27.) a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
8/2022.(V.25.) az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
14/2022.(IX.22.) a község önkormányzati jelképeiről és azok használatáról
19/2022.(XII.15.) a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi illetménykiegészítéséről
20/2022.(XII.15.) a köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról
3/2023.(I.26.) a temetőkről és a temetkezésről
4/2023.(II.16.) a mezei őrszolgálatról
5/2023.(II.16.) az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
8/2023.(IV.26.) az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról