Éves költségvetés

Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásainak éves összege

 

Foglalkoztatási jogviszony megnevezése
Foglalkoztatottak létszáma
Besorolás szerinti munkabér
Költségtérítés
Dolgozóknak nyújtott juttatások, étkezési hozzájárulás
Vezető tisztségviselők
3
14 899 764
987 204
420 000
Egyéb alkalmazottak
32
70 777 133
4 218 750
Összesen:
35
85 676 8974
987 2040
4 638 750
Tengelic, 2017. 03. 06.
Költségvetési támogatások

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 37.§. (1) bekezdése alapján – üvegzseb.

Archivált:
2010.01.01- 2010.12.31.-ig terjedő időszak
2011.01.01- 2011.12.31.-ig terjedő időszak
2012.01.01- 2012.12.31.-ig terjedő időszak
2013.01.01- 2013.12.31.-ig terjedő időszak
2014.01.01- 2014.12.31.-ig terjedő időszak
2015.01.01- 2015.12.31.-ig terjedő időszak
2016.01.01.- 2016.12.31.-ig terjedő időszak

2017.01.01.- 2017.12.31.-ig terjedő időszak

Sorszám Kedvezményezett neve Támogatás célja Támogatás összege Támogatott program megvalósításának helye
1. Tengelic- Szőlőhegyért Egyesület Működésre Tengelic-Szőlőhegy
2. Tengelici Sport Egyesület Működésre Tengelic
3. Felnövekvő Nemzedékért Alapítvány Működésre Tengelic
4. Rollecate Kézilabda Szakosztály Működésre Tengelic
5. Tengelici Polgárőr Egyesület Működésre Tengelic
6. Tenkop Üzemi Horgász Egyesület Működésre Tengelic
7. Tengelic-Szőlőhegyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége Működésre Tengelic-Szőlőhegy
8. Tengelic Községért Alapítvány Működésre Tengelic
9. 3T Civil Szervezet Működésre Tengelic
10. Tengelici Borostyán Nyugdíjas Egyesület Működésre Tengelic

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37.§. (1) bekezdése alapján

Szerződés típusa
Szerződés tárgya
Szerződéskötő felek:
A szerződés határideje
Szerződés értéke
Vállalkozási szerződés
Óvoda tetőfedésének cseréje
Téglakötés Szolgáltató Kft. és Tengelic Község Önkormányzata
2012.04.13. – 2012.05.10.
5 558 511 Ft
Vállalkozási szerződés
Polgármesteri Hivatal
épületének felújítása
Sugár Építőipari Kft.és Tengelic
Község Önkormányzata
2013.04.15. –
2013.07.31.
21 999 649 Ft
Adásvételi szerződés
Új gépjármű, mikrobusz beszerzése
P’-AutóCity Kft. és Tengelic Község Önkormányzata
2014.06.22. – 2014.07.31.
12 631 800 Ft
Vállalkozási szerződés
Napelemes rendszer telepítése
JETT-VILL Kft. és Tengelic Község Önkormányzata
2015.01.02.–2015.05.29.
22 941 280 Ft
Vállalkozási szerződés
Tengelic Szolgáltatóház felújítása
Sugár Kft., Tengelic Község Önkormányzata
2015. 05.04.-2015.06.04.
13 200 000 Ft
Kivitelezési szerződés
Háziorvosi rendelő belső felújításának és akadálymentesítésének kivitelezési munkái
Sugár Kft. és Tengelic Község Önkormányzata

2015.07.15.–2015.09.15.

20 487 205 Ft
Kivitelezési szerződés
Sportcsarnok tetőfelújítása
Anrofém Kft. és Tengelic Község Önkormányzata

2016. 02.10.-2016.06.06.

18 514 052 Ft
Kivitelezési szerződés
Tengelic, József A. u. 2. szám alatt lévő Községháza felújítása
Fehér János e.v.
és Tengelic Község Önkormányzata

2016.05.31.–2016.07.31.

5 315 915Ft

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés

Jelenleg nincs

Közbeszerzés 2017

Közbeszerzés 2016

Közbeszerzés 2015

Közbeszerzés 2014

Közbeszerzés 2013

Közbeszerzés 2012

 

Közbeszerzés 2011

Közbeszerzés 2009