Éves költségvetés

Számviteli beszámolók

A költségvetés végrehajtása

Zárszámadás

Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásainak éves összege

 

Foglalkoztatási jogviszony megnevezése
Foglalkoztatottak létszáma
Besorolás szerinti munkabér
Költségtérítés
Dolgozóknak nyújtott juttatások, étkezési hozzájárulás
Vezető tisztségviselők
3
17 439 468
1 179 204
420 000
Egyéb alkalmazottak
33
79 619 320
4 090 000
Összesen:
36
97 058 788
1 179 204
4 510 000

Tengelic, 2018.10.18.

Költségvetési támogatások

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 37.§. (1) bekezdése alapján – üvegzseb.

Archivált:
2010.01.01- 2010.12.31.-ig terjedő időszak
2011.01.01- 2011.12.31.-ig terjedő időszak
2012.01.01- 2012.12.31.-ig terjedő időszak
2013.01.01- 2013.12.31.-ig terjedő időszak
2014.01.01- 2014.12.31.-ig terjedő időszak
2015.01.01- 2015.12.31.-ig terjedő időszak
2016.01.01.- 2016.12.31.-ig terjedő időszak
2017.01.01.- 2017.12.31.-ig terjedő időszak
2018.01.01.- 2018.12.31.-ig terjedő időszak

Támogatások, 2019. költségvetési év

2019.01.01.- 2019.09.30.-ig terjedő időszak

Sorszám Kedvezményezett neve Támogatás célja Támogatás összege Támogatott program megvalósításának helye
1. Tengelici Sport Egyesület Működésre 700.000 Tengelic
2. Felnövekvő Nemzedékért Alapítvány Működésre 500.000 Tengelic
3. Rollecate Kézilabda Egyesület Működésre 500.000 Tengelic
4. Tengelici Polgárőr és Önk.Tűzoltó
Egyesület
Működésre 700.000 Tengelic
5. Tencop Zrt.Üzemi Horgász Egyesület Működésre 200.000 Tengelic
6. Tengelic-Szőlőhegyi Nyugdíjasok Érd. Működésre 200.000 Tengelic-Szőlőhegy
7. Tengelic-Szőlőhegyért Egy. Működésre 120.000 Tengelic-Szőlőhegy
8. Tengelic Községért Alapítvány Működésre 400.000 Tengelic
9. 3T Civil Szervezet Működésre 400.000 Tengelic
10. Tengelici Borostyán Nyugdíjas Egyesület Működésre 120.000 Tengelic

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37.§. (1) bekezdése alapján

Szerződés típusa
Szerződés tárgya
Szerződéskötő felek:
A szerződés határideje
Szerződés értéke
Vállalkozási szerződés
Óvoda tetőfedésének cseréje
Téglakötés Szolgáltató Kft. és Tengelic Község Önkormányzata
2012.04.13. – 2012.05.10.
5 558 511 Ft
Vállalkozási szerződés
Polgármesteri Hivatal
épületének felújítása
Sugár Építőipari Kft.és Tengelic
Község Önkormányzata
2013.04.15. –
2013.07.31.
21 999 649 Ft
Adásvételi szerződés
Új gépjármű, mikrobusz beszerzése
P’-AutóCity Kft. és Tengelic Község Önkormányzata
2014.06.22. – 2014.07.31.
12 631 800 Ft
Vállalkozási szerződés
Napelemes rendszer telepítése
JETT-VILL Kft. és Tengelic Község Önkormányzata
2015.01.02.–2015.05.29.
22 941 280 Ft
Vállalkozási szerződés
Tengelic Szolgáltatóház felújítása
Sugár Kft., Tengelic Község Önkormányzata
2015. 05.04.-2015.06.04.
13 200 000 Ft
Kivitelezési szerződés
Háziorvosi rendelő belső felújításának és akadálymentesítésének kivitelezési munkái
Sugár Kft. és Tengelic Község Önkormányzata

2015.07.15.–2015.09.15.

20 487 205 Ft
Kivitelezési szerződés
Sportcsarnok tetőfelújítása
Anrofém Kft. és Tengelic Község Önkormányzata

2016. 02.10.-2016.06.06.

18 514 052 Ft
Kivitelezési szerződés
Tengelic, József A. u. 2. szám alatt lévő Községháza felújítása
Fehér János e.v.
és Tengelic Község Önkormányzata

2016.05.31.–2016.07.31.

5 315 915Ft
Vállalkozási szerződés Tengelic község településfejlesztési koncepciója és településrendezési eszközeinek felülvizsgálata ColoLine Kft. és Tengelic Község Önkormányzata

2017.04.28. – 2018.10.26.

4 750 000 Ft
 Vállalkozási szerződés Közvilágítás korszerűsítése WATT-ETA Kft. és Tengelic Község Önkormányzata

2017.05.02. – 2017.07.02.

6 195 216 Ft
Építési vállalkozási szerződés Tengelici Mézeskalács Óvoda felújítása Sugár Kft. és Tengelic Község Önkormányzata

2017. 05.03. – 2017.08.04.

16 191 210 Ft
 Építési vállalkozási szerződés Tengelici Mézeskalács Óvoda teljes festés mázolás, valamint gépészeti munkái  Sugár Kft. és
Tengelic Község Önkormányzata

2017. 06.28.-2017.08.04

 7 756 982 Ft
Építési vállalkozási szerződés Tengelic belterületén járdák felújítása Téglakötés Kft. és
Tengelic Község Önkormányzata

2018. 04.09.-2018.06.15.

12 980 220 Ft
Építési vállalkozási szerződés Tengelic konyha hidegburkolatának felújítása és a hozzá
kapcsolódó építészeti, villamos és gépészeti kivitelezési
munkák elvégzése
Sugár Kft. és
Tengelic Község Önkormányzata

2018.06.16.-2018.08.03.

18 169 397 Ft
Építési vállalkozási szerződés Tengelic gépkocsi tároló építése Sohajda Mariann e.v. és
Tengelic Község Önkormányzata

2018.05.02.-2018.09.30.

11 207 024 Ft
Vállalkozási szerződés Tengelic belterületén járda készítése DARU-BAU 64 KFT. és
Tengelic Község Önkormányzata

2019.03.19.-2019.05.31.

18 977 200 Ft
Vállalkozási szerződés Tengelici általános iskola épületeire napelemes
kiserőmű létesítése
ELVÉ 2004 Mérnökiroda Kft. és
Tengelic Község Önkormányzata

2019.10.31.-2020.05.29.

11 690 480 Ft
Vállalkozási szerződés
Óvoda épület központi fűtéshez kapcsolódó kazán korszerűsítési munkák elvégzése, valamint az épület padlásterének hőszigetelési munkái
PATTI 2003. Építőipari és Szolgáltató Kft. és
Tengelic Község Önkormányzata

2019.11.21.-2020.02.28.

10 020 500 Ft

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés

Jelenleg nincs

Közbeszerzés 2019

Kivitelezési szerződés _Járdafelújítások Tengelicen_ V. rész Csiki utca

Kivitelezési szerződés _Járdafelújítások Tengelicen_ IV.rész Rákóczi utca

Kivitelezési szerződés _Járdafelújítások Tengelicen_ III. rész Petőfi utca

Kivitelezési szerződés _Járdafelújítások Tengelicen_ II. rész Kossuth utca

Kivitelezési szerződés _Járdafelújítások Tengelicen_ I. rész Kolozsvári utca

Statisztikai összegzés a 2018. évi közbeszerzésekről

2019. évi közbeszerzési terv

Közbeszerzés 2018

Statisztikai összegzés a 2017. évi közbeszerzésekről

2018. évi közbeszerzési terv

Közbeszerzés 2017

Közbeszerzés 2016

Közbeszerzés 2015

Közbeszerzés 2014

Közbeszerzés 2013

Közbeszerzés 2012

 

Közbeszerzés 2011

Közbeszerzés 2009