Rendelet-tervezetek társadalmi véleményezése

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2012. (VIII. 15.) önkormányzati rendeletével módosította Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyben elfogadta az önkormányzati rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetésével kapcsolatos szabályokat. Ezáltal az Önkormányzat 2012. szeptember 15-től biztosítja, hogy a Képviselő-testület elé kerülő egyes rendelet-tervezetek széles körben megismerhetőek legyenek, azokról véleményt lehessen nyilvánítani. Az eljárási szabályok megtekinthetők itt.

A névtelen és a közerkölcsöt sértő beérkezett vélemények nem kerülnek figyelembe vételre.

A rendelet-tervezet véleményezése az alábbi elektronikus levélcímen lehetséges: tengelicpolghiv@t-online.hu

A vélemény küldésekor a tárgy mezőbe kérjük, írja be a rendelet-tervezet címét!

 

Véleményezésre közzé tett rendelet-tervezetek
Rendelet-tervezet címe
Vélemény nyilvánítás határideje

 

Lezárt egyeztetésű rendelet-tervezetek

 

Rendelet-tervezet címe
Vélemény nyilvánítás határideje
A köztisztaság védelméről és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 11/2016.(VIII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet Lejárt: 2019. július 29.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló
rendelet-tervezet
Lejárt: 2019. április 24.
A Polgármesteri Hivatal fenntartásában lévő konyha
által biztosított étkeztetés térítési díjának
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet
Lejárt: 2019. március 25.
A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/20165 (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet Lejárt:2019. január 24.
Tengelic község helyi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet Lejárt: 2018. október 26.
 A talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet Lejárt: 2018.08.06.
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet Lejárt: 2018.05.27.
Szociális célú tűzifa juttatásról szóló önkormányzati rendelet-tervezet Lejárt: 2017.11.24.
A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL szóló önkormányzati rendelet-tervezet Lejárt: 2017.11.17.
Lejárt: 2017. 07.18.
Lejárt: 2017. 03.17.
Lejárt: 2016.11.10.
Lejárt: 2016.07.25.
Lejárt: 2016.05.17.
Lejárt: 2016.04.25.
Szociális célú tűzifa juttatásról szóló önkormányzati rendelet-tervezet Lejárt: 2015.11.10.
A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2015(II.25) önkormányzati rendelet módosítása Lejárt: 2015.09.16.
A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet-tervezet Lejárt: 2015.05.26.
 A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Lejárt: 2015. 02. 23.
A szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet-tervezet
Lejárt: 2014. 11. 13.
Az önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezet
Lejárt: 2014. 10. 20.
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet-tervezet
Lejárt: 2014. 06. 10.