Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2015. november 17-én (kedd) 17,00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt:
1./ Beszámoló a Paksi Járási Hivatalról. Előterjesztő: Szántóné Dr. Novák Eszter
2./Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről. Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat:

1./ A szociális célú tűzifa juttatásról szóló önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalása. Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző

2./ Tájékoztató a település egészségügyi ellátásának helyzetéről. Előterjesztő: Gáncs István polgármester

3./ Helyi adórendeletek felülvizsgálata, a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalása. Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző

4./ Beszámoló a szociális szolgáltatásokról ( tanyagondnok, étkeztetés). Előterjesztő: Gáncs István polgármester

5./ Beszámoló a 2015. évi közfoglalkoztatásról. Előterjesztő: Gáncs István polgármester

6./ Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. Előterjesztő: Gáncs István polgármester

7./ Egyebek. Előterjesztő: Gáncs István polgármester

8./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

 

Tengelic, 2015. november 10.

Gáncs István sk.

polgármester