Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2017. április 25-én (kedd) 17.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről.

Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Beszámoló a Tengelici Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről Tolnai Lászlóné jegyző
2./ Beszámolók a településen működő civil szervezetek 2016. évi munkájáról Civil Szervezetek Elnökei
3./ Döntés a „Tengelic  Bezerédj és Munkácsy utca útburkolatának felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról Gáncs István polgármester
4./ Döntés a „Tengelic Község településfejlesztési koncepciója és településrendezési eszközei felülvizsgálatának elkészítése” tárgyú beszerzési eljárás lezárásáról Gáncs István polgármester
5./ Döntés a „Tengelici Általános Iskola tantermeinek melegburkolat kivitelezési munkái” tárgyú beszerzési eljárás lezárásáról Gáncs István polgármester
6./ Döntés a „Tengelici Mézeskalács Óvoda felújítási munkái” tárgyú beszerzési eljárás lezárásáról Gáncs István polgármester
7./ Döntés a „Tengelic Ady u.2. szám alatt lévő iskolaépület nyílászáró csere és mellékhelyiség felújítása kivitelezési szerződés keretében” tárgyú beszerzési eljárás lezárásáról Gáncs István polgármester
8./ Döntés a „Tengelic község közvilágítás korszerűsítése kivitelezési szerződés keretében” tárgyú beszerzési eljárás lezárásáról Gáncs István polgármester
9./ Döntés a  Tengelic Petőfi S.u.3. szám alatt lévő iskolaépület szálláshellyé átalakítása engedélyezési  tervdokumentációjának elkészítése” tárgyú beszerzési eljárás lezárásáról Gáncs István polgármester
10./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való részvételről döntés Gáncs István polgármester
11./ Paks Város településrendezési tervei felülvizsgálatának közbenső véleményezése Gáncs István polgármester
12./ Egyebek Gáncs István polgármester
13./ Bejelentések, kérdések, interpellációk

 

Tengelic 2017. április 18.

Gáncs István sk.

polgármester