Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2017. augusztus 1-jén (kedd) 17.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről.

Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosításának megtárgyalása Tolnai Lászlóné jegyző
2./ A Tengelici Mézeskalács Óvoda 2017/2018. nevelési év heti nyitvatartási rendjének meghatározása Gáncs István polgármester
3./ Beszámoló a Tengelici Mézeskalács Óvoda 2016/2017. nevelési év tevékenységéről Huber Péterné óvodavezető
4./ Beszámoló a Pénzügyi Bizottság tevékenységéről Szijártó József biz.elnöke
5./ Döntés az „ASP pályázat kapcsán Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja elvégzésére” tárgyú beszerzési eljárás lezárásáról Gáncs István polgármester
6./ Döntés az „ASP pályázat kapcsán eszközök szoftverrel történő beszerzésére” tárgyú beszerzési eljárás lezárásáról Gáncs István polgármester
7./ Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése Tolnai Lászlóné jegyző
8./ A közös önkormányzati tulajdonban lévő tolnai 799. hrsz-ú ingatlan telekhatártól eltérően használt részének (vízbázis nélküli) értékesítéséről döntés Gáncs Tamás biz.elnöke
9./ TEIT Társulási Megállapodás módosítása Gáncs István polgármester
10./ Döntés a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatási igény benyújtásáról Gáncs István polgármester
11./ A Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége támogatási kérelméről döntés Gáncs István polgármester
12./ Közvilágítási hálózat aktív elemeinek megvásárlásáról döntés Gáncs István polgármester
13./ Egyebek Gáncs István polgármester
14./ Bejelentések, kérdések, interpellációk
15./ Zárt ülés:  Közalkalmazottak kinevezésének  módosítása  Gáncs István polgármester

Tengelic 2017. július 25.

Gáncs István sk.

polgármester