Tengelic Község Polgármestere a Képviselő-testület ülését 2018. szeptember 11-én (kedd) 17,00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – ülésterem

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett intézkedésekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri és jegyzői döntésekről.

Előterjesztő: Gáncs István polgármester

Napirendi javaslat: Előterjesztő:
1./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása Gáncs István polgármester
2./ Az állattartásról szóló 1/1993.(I.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése Tolnai Lászlóné jegyző
3./ Beszámoló a Tengelici Mézeskalács Óvoda 2017/2018. nevelési év tevékenységéről Székely Aranka óvodavezető
4./ A Tengelici Mézeskalács Óvoda 2018/2019. nevelési év munkatervének véleményezése Székely Aranka óvodavezető
5./ Mézeskalács Óvoda Pedagógiai Programjának felülvizsgálata Székely Aranka óvodavezető
6./ Mézeskalács Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint házirendjének véleményezése Székely Aranka óvodavezető
7./ A község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata véleményezési szakasz lezárásának jóváhagyása Gáncs István polgármester
8./ Döntés a 2019 évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról Gáncs István polgármester
9./ Polgármester beszámolója az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységéről Gáncs István polgármester
10./ Egyebek Gáncs István polgármester
11./ Bejelentések, kérdések, interpellációk
12./ Zárt ülés: Első lakáshoz jutók támogatására vonatkozó kérelem elbírálása Gáncs István polgármester

 

Tengelic, 2018. szeptember 5.

Gáncs István sk.

polgármester